Hoe herken je dat je kind minder goed ziet?

Het is van geen nieuws voor je als je leest dat te veel naar schermpjes staren niet per se goed is voor de ogen van kinderen. Ik deel graag het persbericht van Specsavers met je, met waardevolle informatie rondom beeldscherm en kinderogen. In dit artikel vind je aanwijzingen waaruit je kunt opmerken dat je kind wellicht achteruit is gegaan met zijn of haar zicht. Hoe herken je dat je kind minder goed ziet?

Van beeldscherm naar schoolbord: let op het zicht van je kinderen!

Veel kinderen, en niet in de laatste plaats hun ouders, hebben lang uitgekeken naar de heropening van de scholen. Voor thuiswerkende ouders een beetje ademruimte tijdens de werkdag, en de kinderen kunnen weer samen met hun klasgenootjes les krijgen. In veel opzichten dus een fijne overgang, maar ook een waarbij de eventuele negatieve gevolgen van het vele beeldschermgebruik van kinderen tijdens de afgelopen lockdown(s) duidelijk kunnen worden. Het is namelijk mogelijk dat kinderen in de afgelopen periode minder goed zijn gaan zien. Toch is dit iets dat vaak over het hoofd wordt gezien, omdat kinderen hier zelf nauwelijks bij stil staan en dit niet aangeven. Oogspecialist Specsavers geeft tips waar je als ouder op kunt letten.

kinderogen volop in ontwikkeling


Kinderogen volop in ontwikkeling

Kinderogen zijn over het algemeen niet gebaat bij (te) veel schermtijd omdat hun zicht nog niet volledig ontwikkeld is. Het vele staren naar een beeldscherm kan het zicht- en daardoor het concentratievermogen aantasten. Dit kan van invloed zijn op het leerproces in de klas en het spelen met andere kinderen. Bovendien verhoogt te veel schermtijd de kans dat kinderen op latere leeftijd hoge bijziendheid ontwikkelen. “Kinderen met visuele problemen zijn doorgaans vermoeider aan het einde van de schooldag”, aldus Betul Tekeli, orthoptist en optometrist bij Specsavers. “Maar het gaat er niet alleen om dat je op school het (digi)bord kunt zien. Zicht is ook belangrijk op het schoolplein en tijdens het spelen met andere kinderen of naschoolse activiteiten. Wanneer hun zicht niet optimaal is, kunnen zij niet op gelijke voet met hun leeftijdsgenoten meekomen. Daarom is voor een gezonde groei van het kinderoog het advies om na 20 minuten dichtbij te kijken een pauze van 20 seconden te houden en 2 uur per dag buiten te zijn. Daarnaast raden we ook altijd aan om minimaal 30 centimeter afstand te houden tot het beeldscherm.”

Knijpen, knipperen en een hand voor één oog

Kinderen vinden het zelf vaak moeilijk om aan te geven dat er iets aan de hand is, dit geldt in het bijzonder ook voor hun zicht. Ze weten niet beter, of houden het liever stil als ze het niet scherp meer zien. Dit maakt het voor ouders vaak lastig om de juiste maatregelen te nemen. Toch zijn er aanwijzingen waar je op kunt letten wanneer je het vermoeden hebt dat het zicht van je kind achteruit is gegaan:

  • Tijdens het lezen van een boek knippert je kind veel met de ogen en houdt het boek dicht bij het gezicht
  • Wanneer je kind tv kijkt of voor de computer zit en dichter bij het scherm is gaan zitten dan voorheen
  • Je kind wrijft vaak in de ogen
  • Je kind klaagt over hoofdpijn of is extra vermoeid na een schooldag
  • Je kind houdt een hand voor één oog vast om zich op dingen te concentreren
  • Je kind draait diens hoofd zodat het maar met één oog naar dingen kijkt

Wanneer kinderen naar school gaan, controleert de schoolarts de ogen als zij 5, 9 en 14 jaar zijn. Het is belangrijk om ook tussen die momenten de ogen van kinderen te laten controleren. Zeker wanneer (hoge) bijziendheid bij één of beide ouders voorkomt. Zo wordt de juiste diagnose gesteld en kan indien nodig een goede bril aangemeten worden. Tot 8 jaar kunnen kinderen terecht bij een orthoptist in het ziekenhuis en vanaf 8 jaar bij een optometrist. Vanaf 10 jaar kan een opticien de ogen controleren.

Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van een persbericht van Specsavers Nederland.

Over Specsavers

Specsavers is een snel groeiende retailketen die 141 oog- en hoorzorgwinkels in Nederland exploiteert. De winkels worden gerund op joint-venture basis onder leiding van lokale winkelpartners. Het van oorsprong Britse familiebedrijf is sinds 1997 in Nederland actief en heeft als missie om kwalitatief hoogwaardige én betaalbare oog- en hoorzorg voor iedereen toegankelijk te maken. Specsavers Nederland boekte in 2019/2020 een omzet van € 156 miljoen.

Specsavers wil de komende jaren een steeds prominentere rol spelen in de markt van eerstelijns oog-en hoorzorg en haar positie verder versterken. Alle opticiens en optometristen die werkzaam zijn bij Specsavers hebben een externe optiekopleiding afgerond. Tevens zijn alle audiciens StAr (Stichting Audicienregister) geregistreerd, waarmee kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsinrichting is gewaarborgd.

Een niet aflatende focus op innovatie maakt dat Specsavers staat voor kwalitatief hoogwaardige producten en service op het snijvlak van medische zorg, mode en technologie. Via Stichting Specsavers Steunt toont de organisatie haar betrokkenheid bij de samenleving, voornamelijk door het ondersteunen van goede doelen met een lokaal karakter.

mamasmind

Hi, welkom op de blog What's on mama's mind. Ik ben Kim, oprichter van deze mamablog en lifestyle- en reviewwebsite What's on mama's mind. Op deze site lees je ervaringen van andere moeders, maar vind je ook tips voor de leukste must-haves, must-do's en must-reads voor moeders met jonge kinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *